• OOK Bouwadvies - Privacy Verklaring
  • OOK Bouwadvies - Projectmanagement
  • OOK Bouwadvies - Projectmanagement
  • OOK Bouwadvies - Projectmanagement
  • OOK Bouwadvies - Projectmanagement

Privacy Verklaring

Wij zijn er van bewust dat je vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om je privacy te beschermen. Op deze pagina laten we je weten welke gegevens we verzamelen als je onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee je gebruikservaring verbeteren. Zo snap je precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van www.ookbouwadvies.nl en www.ook-projectenenvastgoed.nl. Je dient je ervan bewust te zijn dat OOK Bouwadvies BV en OOK Projecten & Vastgoed BV niet verantwoordelijk zijn voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geef je aan het privacy beleid te accepteren.

OOK Bouwadvies BV en OOK Projecten & Vastgoed BV respecteren de privacy van alle gebruikers van haar site en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Ons gebruik van verzamelde gegevens ge-update in juni 2021

Bedrijfsgegevens:

Bedrijfsnaam: OOK Bouwadvies BV en OOK Projecten & Vastgoed BV
Vestigingsadres: Schuringsedijk 144, 3281 KS Numansdorp
KvK-nummer: 76681319
RSIN: 860744607

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

NAW-gegevens, e-mailadressen en telefoonnummers.

Hoelang worden je gegevens bewaard?

Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan nodig. De meeste gegevens worden na 3 maanden verwijderd. Sommige gegevens moeten wij vanwege de wettelijke fiscale bewaarplicht 7 jaar bewaren.

Wie ontvangen nog meer je gegevens?

De gegevens die je invult worden alleen gebruikt door OOK Bouwadvies BV en OOK Projecten & Vastgoed BV. 

Recht op bezwaar, correctie, verwijdering en inzage

Als klant kan je een verzoek indienen om de gegevens te bekijken, aan te passen of volledig te wissen. Wanneer je toestemming geeft om je persoonsgegeven te verzamelen, kan deze ook weer ingetrokken worden. Ook heb je het recht om gegevens in een leesbare vorm opgestuurd te krijgen, zodat je de mogelijkheid hebt deze naar een andere plek te verplaatsen. Je kunt je verzoek richten naar: info@ook-nbouwadvies.nl.
Als betrokkene heb je daarnaast de volgende rechten:
Conform art. 15 AVG heb je het recht om informatie op te vragen over je persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt, voor zover deze informatie daarin is beschreven.
Conform art. 16 AVG heb je het recht om onmiddellijke correctie van door ons opgeslagen onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te eisen
Conform art. 17 AVG heb je het recht te verzoeken om verwijdering van je bij ons opgeslagen persoonsgegevens, tenzij verdere verwerking;
- het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie uit te oefenen;
- een wettelijke verplichting na te komen;
- om redenen van algemeen belang, of - voor het doen gelden, het uitoefenen of het verdedigen van rechtsvorderingen is vereist
Conform art. 18 AVG, heb je het recht om beperking van de verwerking van je persoonsgegevens te vragen, voor zover;
- je de juistheid van de gegevens ontkent
- de verwerking onrechtmatig is, maar je weigert deze te wissen
- we de gegevens niet langer nodig hebben, maar je hebt ze wel nodig om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen
- tegen de verwerking bezwaar heeft gemaakt overeenkomstig art. 21 AVG
Conform Art. 20 AVG heb je het recht om je persoonlijke gegevens die je ons verstrekt hebt, te ontvangen in een gestructureerd, actueel en machineleesbaar formaat of om de overdracht ervan aan een andere verantwoordelijke te vragen.
Het recht om overeenkomstig art. 77 AVG een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kun je contact opnemen met de toezichthoudende instantie van je gewoonlijke woon- of werkplaats of van ons hoofdkantoor.

Het gebruik van Cookies

Cookies kunnen persoonsgegevens bevatten. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek aan een website op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen. Deze informatie kan bij een later bezoek weer worden herkend door deze website. En soms kan ook een andere website de cookie lezen en er informatie in opslaan.

Gebruik van onze diensten

Wanneer je jezelf aanmeldt voor een van onze diensten vragen we je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van OOK Bouwadvies BV of OOK Projecten & Vastgoed BV. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie

Wanneer je e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij je naar je persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk je vragen te verwerken en je verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van OOK Bouwadvies BV of OOK Projecten & Vastgoed BV, of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over je gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van ookbouwadvies.nl of ook-projectenenvastgoed.nl of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren je toestemming hiervoor hebben verkregen.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die aan ons zijn verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als je jouw gegevens aan wilt passen of jezelf uit onze bestanden wilt laten halen, kun je contact met ons op nemen. Via info@ook-bouwadvies.nl. 

Coookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kunt de browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als je vragen hebt over dit privacybeleid, kun je contact met ons opnemen.